Oficina Técnica Hume Ingeniería

Tramitación Licencias Apertura

Tramitación de licenzas de apertura

Delega nos teus enxeñeiros as xestións cos organismos competentes en cada materia, ata lograr a obtención dos permisos pertinentes. [ler máis]

Informes periciales, valoraciones y tasaciones

Informes periciais, valoracións e taxacións

Ben sexa por vernos inmersos nun proceso xudicial, ben para mediar en litixios con aseguradoras ou simplemente para revalorizar as nosas propiedades, o informe técnico validado por profesionais é a ferramenta que necesitas. [ler máis]

Redacción de proyectos

Redacción de todo tipo de proxectos

Proxectos de obra civil, instalacións, ámbito industrial, mecánica… conta connosco para a elaboración do deseño, cálculo e execución das obras de enxeñaría. [ler máis]

Planos de diseño y delineacion

Planos de Deseño e Delineación

Se tes unha idea e só te resta plasmala no papel, nós axudámoste a visualizala. Planos 2D e 3D, planos as built, despezamentos, deseños gráficos, esquemas en detalle, infografías… Asumimos calquera reto xeométrico ao que queiras enfrontarnos. [ler máis]

Contacta agora

Hume Ingeniería ofréceche sempre un presuposto GRATUÍTO e SEN COMPROMISO

Confía en Hume Ingeniería para plasmar unha solución adaptada ao teu contexto
Contacta agora
Licitación Obras

Licitación de obras

Confíanos a túa oferta técnica completa. Elaboramos, coordinamos e supervisamos a documentación técnica para obras de construción de CALQUERA tipoloxía, en licitacións convocadas por todo tipo de organismos locais, provinciais, autonómicos e estatais. [ler máis]

Dirección Facultativa de obra

Dirección facultativa de obra

Dentro da Área de Enxeñaría de Construción, en Hume Ingeniería ofertamos un servizo de supervisión de obra íntegra: proxecto de execución, control presupostario e de prazos, supervisión de tallos in situ, relacións e trámites institucionais… [ler máis]

Seguridad y salud

Seguridade e Saúde

Hume Ingeniería conta nas súas filas con Técnicos Superiores en Prevención de Riscos Laborais, coas especialidades de Seguridade no Traballo, Hixiene Industrial e Ergonomía e Psicosocioloxía Aplicada. Deléganos con total confianza a elaboración dun Plan de Seguridade e Saúde dende a orixe, específico para a túa obra. [ler máis]

Contacta agora

Hume Ingeniería ofréceche sempre un presuposto GRATUÍTO e SEN COMPROMISO

Confía en Hume Ingeniería para plasmar unha solución adaptada ao teu contexto
Contacta agora
Imagen Ingeniería Medioambiental

Enxeñaría Medioambiental

Hume Ingeniería conta nas súas filas con persoal titulado e formación post-universitaria en materia de Xestión Medioambiental. Estes profesionais atópanse plenamente habilitados para a completa elaboración dun Estudo de Impacto Ambiental dende a orixe, específico para cada actuación. [ler máis]

Certificación Energética

Certificación Enerxética

A certificación enerxética dun inmoble informa ao seu propietario do custo económico que afrontará en función do consumo enerxético do inmoble (calefacción, aire acondicionado, auga quente sanitaria…). Coa expedición do certificado de eficiencia enerxética, incorporamos unha serie de recomendacións que optimizarán o noso rendemento e, polo tanto, nos abaratarán os custos. [ler máis]

Últimos artigos do noso Blog