Oficina Técnica Hume Ingeniería

Tramitación Licencias Apertura

Tramitación de licenzas de apertura

Delega nos teus enxeñeiros as xestións cos organismos competentes en cada materia, ata lograr a obtención dos permisos pertinentes. [ler máis]

Informes periciales, valoraciones y tasaciones

Informes periciais, valoracións e taxacións

Ben sexa por vernos inmersos nun proceso xudicial, ben para mediar en litixios con aseguradoras ou simplemente para revalorizar as nosas propiedades, o informe técnico validado por profesionais é a ferramenta que necesitas. [ler máis]

Redacción de proyectos

Redacción de todo tipo de proxectos

Proxectos de obra civil, instalacións, ámbito industrial, mecánica… conta connosco para a elaboración do deseño, cálculo e execución das obras de enxeñaría. [ler máis]

Planos de diseño y delineacion

Planos de Deseño e Delineación

Se tes unha idea e só te resta plasmala no papel, nós axudámoste a visualizala. Planos 2D e 3D, planos as built, despezamentos, deseños gráficos, esquemas en detalle, infografías… Asumimos calquera reto xeométrico ao que queiras enfrontarnos. [ler máis]

Contacta agora

Hume Ingeniería ofréceche sempre un presuposto GRATUÍTO e SEN COMPROMISO

Confía en Hume Ingeniería para plasmar unha solución adaptada ao teu contexto
Contacta agora
Licitación Obras

Licitación de obras

Confíanos a túa oferta técnica completa. Elaboramos, coordinamos e supervisamos a documentación técnica para obras de construción de CALQUERA tipoloxía, en licitacións convocadas por todo tipo de organismos locais, provinciais, autonómicos e estatais. [ler máis]

Dirección Facultativa de obra

Dirección facultativa de obra

Dentro da Área de Enxeñaría de Construción, en Hume Ingeniería ofertamos un servizo de supervisión de obra íntegra: proxecto de execución, control presupostario e de prazos, supervisión de tallos in situ, relacións e trámites institucionais… [ler máis]

Seguridad y salud

Seguridade e Saúde

Hume Ingeniería conta nas súas filas con Técnicos Superiores en Prevención de Riscos Laborais, coas especialidades de Seguridade no Traballo, Hixiene Industrial e Ergonomía e Psicosocioloxía Aplicada. Deléganos con total confianza a elaboración dun Plan de Seguridade e Saúde dende a orixe, específico para a túa obra. [ler máis]

Contacta agora

Hume Ingeniería ofréceche sempre un presuposto GRATUÍTO e SEN COMPROMISO

Confía en Hume Ingeniería para plasmar unha solución adaptada ao teu contexto
Contacta agora
Imagen Ingeniería Medioambiental

Enxeñaría Medioambiental

Hume Ingeniería conta nas súas filas con persoal titulado e formación post-universitaria en materia de Xestión Medioambiental. Estes profesionais atópanse plenamente habilitados para a completa elaboración dun Estudo de Impacto Ambiental dende a orixe, específico para cada actuación. [ler máis]

Certificación Energética

Certificación Enerxética

A certificación enerxética dun inmoble informa ao seu propietario do custo económico que afrontará en función do consumo enerxético do inmoble (calefacción, aire acondicionado, auga quente sanitaria…). Coa expedición do certificado de eficiencia enerxética, incorporamos unha serie de recomendacións que optimizarán o noso rendemento e, polo tanto, nos abaratarán os custos. [ler máis]

Últimos artigos do noso Blog

  • zanja drenaje perimetral humedad capilaridad

Drenaje y humedad por capilaridad

25/05/2017|0 Comments

El drenaje perimetral es una de las actuaciones más comunes a la hora de combatir la humedad por capilaridad y, en realidad, aun siendo habitual no es una medida efectiva al 100%.

En pocas palabras, una zanja de drenaje perimetral consiste en:

Excavar una zanja de ancho variable, desde la cara exterior […]

  • solución humedades galicia

Vivamos como galegos, pero mellor sen humidade na casa

17/05/2017|1 Comment

Galicia, fermosas terras, de costa verdecente e prácido luar. Clima húmido e xentes hospitalarias. Din de nós que non sabemos se subimos ou baixamos. Din que calquera peregrino do Camiño é ben acollido no noso fogar. Moitos son os que veñen a peregrinar a Compostela e, ao marcharen, exercen como os […]

  • humedad orense capilaridad termografía

Soluciones a la humedad por capilaridad en rehabilitación

10/05/2017|0 Comments

La humedad por capilaridad es un problema de difícil solución en obras de reforma. Normalmente resulta mucho más económico anticiparse al problema y prevenir su aparición durante la fase de construcción. Desgraciadamente, a menudo nos acordamos de la humedad una vez que aparece y, llegados a este punto, el abanico […]

  • empresa barata solucion humedad

Cómo acabar con la humedad y gastar poco

25/04/2017|0 Comments

Un problema de humedad, por grave que sea, siempre puede tener una solución buena y duradera. En realidad, la mayoría de los problemas de humedad tienen más de una solución, y sin embargo, es bastante habitual que intentemos combatir las humedades con pequeños parches y remiendos que, a la larga, […]