• Dirección Facultativa de obra

Dirección facultativa de obra

Dentro da Área de Enxeñaría da Construción, Hume Ingeniería conta cun extenso equipo multidisciplinar, que posúe ampla experiencia en Dirección Facultativa de Obra e mesmo formación post-universitaria, tanto en materias de calidade, como de medioambiente e seguridade e saúde.

A nosa proposta de valor radica en ter estado antes ao outro lado, ou como se adoita dicir, ter sido cociñeiro antes que frade. O noso persoal exerceu con anterioridade labores de produción en obras de moi diversa tipoloxía, estando entre as súas funcións as de facer valer ante a súa Dirección Facultativa os intereses da construtora. É por iso que coñecemos os enredos e artimañas ás que o persoal de produción adoita recorrer para tratar de sacar adiante a obra, ás costas dos intereses da Propiedade.

Estes atributos permítennos exercer con garantía como Dirección Facultativa de Obra, á par que ofertar asesoría en obra de calquera proxecto de construción, cos servizos de supervisión de obra íntegra:

  • Supervisión do proxecto de execución
  • Control presupostario e de prazos
  • Supervisión de tallos in situ
  • Relacións institucionais (permisos, servizos afectados, expropiacións…)
  • Coordinación de Seguridade e Saúde durante a construción da obra
  • Vixilancia ambiental da obra segundo a Declaración de Impacto Ambiental do proxecto
  • Xestión documental da execución (acta de reformulación, certificacións parciais e acumuladas, incidencias no Libro de Ordes e Asistencias…)
Contactar Agora

Hume Ingeniería ofréceche sempre un presuposto GRATUÍTO e SEN COMPROMISO

Confía en Hume Ingeniería para plasmar unha solución adaptada ao teu contexto
Contactar Agora

Últimos artigos do blog