• Imagen Ingeniería Medioambiental

Enxeñaría Medioambiental

Hume Ingeniería conta nas súas filas con persoal que posúe formación post-universitaria en materia de Xestión Medioambiental, especializado en levar a cabo todo tipo de encargos en materia de Enxeñaría Medioambiental.

A Enxeñaría Medioambiental comeza coa implicación persoal de todos nós co noso planeta. No ámbito da construción, debemos darlle continuidade dende o ecodiseño e o desenvolvemento sostible, de modo que xa dende a fase de concepción de solucións poñamos sobre a mesa un abanico de posibilidades enfocado a adoptar unha solución medioambientalmente aceptable.

Os nosos profesionais traballan dende esta óptica, plenamente habilitados para a completa elaboración de Estudos de Impacto Ambiental dende a orixe, específicos para cada obra.

Ademais, Hume Ingeniería ofrece a posibilidade de supervisar exhaustivamente un Estudo de Impacto Ambiental xa existente, reportando á conclusión da análise un completo informe no que se sinale a adaptación do Estudo en consonancia co proxecto de construción:

  • Avaliación de Impacto Ambiental
  • Identificación de unidades de obra e/ou procesos construtivos que poidan xerar impactos
  • Instrucións de traballo
  • Emprego de materiais con certificados de explotación sostibles, reciclados ou reciclables
  • Xestión de residuos
  • Identificación de requisitos legais ambientais de aplicación
  • Plan de Vixilancia Ambiental
Contactar Agora

Hume Ingeniería ofréceche sempre un presuposto GRATUÍTO e SEN COMPROMISO

Confía en Hume Ingeniería para plasmar unha solución adaptada ao teu contexto
Contactar Agora

Últimos artigos do blog