• Informes periciales, valoraciones y tasaciones

Informes periciais, valoracións e taxacións

En Hume Ingeniería estamos especializados na redacción de informes periciais, valoracións e taxacións. Contamos nas nosas filas con profesionais en continua aprendizaxe que acreditan formación específica en Peritación de Patoloxías en Edificación. A aplicación práctica destes coñecementos teóricos é o mellor aval para diagnosticar con acerto os desaxustes construtivos e cuantificar economicamente as súas consecuencias.

Sendo coñecedores da natureza do inmoble e da finalidade con que se pretenda elaborar o informe, deberemos axustar o texto ás prescricións legais que lle sexan de aplicación, de modo que poida constituír unha ferramenta válida a ollos da lei.

A presentación de informes técnicos validados por profesionais competentes é unha das actuacións máis demandadas hoxe en día. Ben sexa por vernos inmersos nun proceso xudicial, para mediar en litixios con aseguradoras, por danos ocasionados nun accidente ou simplemente para revalorizar as nosas propiedades, en Hume Ingeniería a miúdo recibimos encargos como:

 • Redacción de informes periciais, actuando como perito ante os órganos xudiciais
 • Taxación de bens mobles e inmobles
 • Informes periciais sobre patoloxías e defectos construtivos
 • Taxacións de fincas rústicas e urbanas
 • Valoración de danos en bens mobles e inmobles
 • Peritacións en accidentes laborais
 • Realización de Informes de Inspección Técnica (ITE), fundamentais para a conservación de edificios.

E, en xeral, valoracións técnico-económicas en edificación e obra civil.

Contactar Agora

Hume Ingeniería ofréceche sempre un presuposto GRATUÍTO e SEN COMPROMISO

Confía en Hume Ingeniería para plasmar unha solución adaptada ao teu contexto
Contactar Agora

Últimos artigos do blog

 • zanja drenaje perimetral humedad capilaridad

Drenaje y humedad por capilaridad

25/05/2017|0 Comments

El drenaje perimetral es una de las actuaciones más comunes a la hora de combatir la humedad por capilaridad y, en realidad, aun siendo habitual no es una medida efectiva al 100%.

En pocas palabras, una […]

 • solución humedades galicia

Vivamos como galegos, pero mellor sen humidade na casa

17/05/2017|1 Comment

Galicia, fermosas terras, de costa verdecente e prácido luar. Clima húmido e xentes hospitalarias. Din de nós que non sabemos se subimos ou baixamos. Din que calquera peregrino do Camiño é ben acollido no noso fogar. […]

 • humedad orense capilaridad termografía

Soluciones a la humedad por capilaridad en rehabilitación

10/05/2017|0 Comments

La humedad por capilaridad es un problema de difícil solución en obras de reforma. Normalmente resulta mucho más económico anticiparse al problema y prevenir su aparición durante la fase de construcción. Desgraciadamente, a menudo nos […]

 • empresa barata solucion humedad

Cómo acabar con la humedad y gastar poco

25/04/2017|0 Comments

Un problema de humedad, por grave que sea, siempre puede tener una solución buena y duradera. En realidad, la mayoría de los problemas de humedad tienen más de una solución, y sin embargo, es bastante […]