• Licitación Obras

Licitación de obras

En Hume Ingeniería somos especialistas na licitación de obras: pode confiarnos a súa oferta técnica completa. No mundo das licitacións traballamos a contrarreloxo, estamos habituados a elaborar con solvencia toda a documentación esixible, baixo fortes presións impostas polo cumprimento de prazos.

Tras un estudo preliminar do Prego de Cláusulas Administrativas Particulares que rexa o concurso ao que se queira presentar, detallámoslle cal é o plan de traballos idóneo e a nosa proposta para satisfacer todos os requisitos fixados na licitación.

Elaboramos, coordinamos e supervisamos a documentación técnica para obras de construción de CALQUERA tipoloxía, en licitacións convocadas por todo tipo de organismos locais, provinciais, autonómicos e estatais.

Se é vostede representante dunha empresa construtora e pretende optar á adxudicación de obras mediante procedementos de carácter público, nós elaboramos integramente toda a documentación esixible:

  • Análise de Pregos, requisitos baremados e estudo do proxecto
  • Planificación de obra e memoria descritiva dos traballos
  • Dimensionamento dos recursos humanos e materiais necesarios
  • Estudo de fontes de subministración e subcontratación
  • Previsión de certificacións mensuais e acumuladas
  • Memoria de actuacións medioambientais
  • Estudo do Plan de Seguridade e Saúde
  • Plan de Control de Calidade dos materiais
  • E calquera outro requisito puntuable e/ou esixido no Prego
Contactar Agora

Hume Ingeniería ofréceche sempre un presuposto GRATUÍTO e SEN COMPROMISO

Confía en Hume Ingeniería para plasmar unha solución adaptada ao teu contexto
Contactar Agora

Últimos artigos do blog