• Redacción de proyectos

Redacción de todo tipo de proxectos

A configuración do noso equipo humano e dos medios materiais tanto informáticos coma documentais, permiten a Hume Ingeniería ofertar a redacción de todo tipo de proxectos técnicos cunha óptima elaboración do deseño, cálculo e execución das obras de enxeñaría.

A proximidade ao cliente é o noso factor diferencial. En Hume Ingeniería gústanos modelar o proxecto da man co cliente. Vós poñedes o voso selo de identidade e nós facemos o traballo de fondo. Para iso, estableceranse tantas reunións presenciais como sexan necesarias, manteremos un contacto telemático permanente e prevalecerán todas as ideas innegociables que o cliente pretenda facer servir de bandeira.

Sempre baixo a tutela do cliente, os nosos enxeñeiros desenvolven cada proxecto meticulosamente, dende unha primeira fase de concepción da actuación e análise dos condicionantes externos, que vai progresando dando cumprimento aos requisitos formais e técnicos, satisfacendo á súa vez as disposicións legais en vixencia.

 • Proxectos de obra civil
  • Obra civil en estradas e estruturas
  • Obra portuaria
  • Obra ferroviaria e execución de túneles
  • Obra aeroportuaria
  • Obra hidráulica
 • Proxectos de instalacións
  • Climatización
  • Ventilación
  • AQS
  • Electricidade
  • Fontanaría
  • Contraincendios
  • Pneumática e oleohidráulica
 • Proxectos de ámbito industrial
 • Proxectos de mecánica
Contactar Agora

Hume Ingeniería ofréceche sempre un presuposto GRATUÍTO e SEN COMPROMISO

Confía en Hume Ingeniería para plasmar unha solución adaptada ao teu contexto
Contactar Agora

Últimos artigos do blog