• Seguridad y salud

Seguridade e Saúde

Hume Ingeniería conta nas súas filas con Técnicos Superiores en Prevención de Riscos Laborais, coas especialidades de Seguridade no Traballo, Hixiene Industrial e Ergonomía e Psicosocioloxía Aplicada. Estes profesionais atópanse plenamente habilitados para a completa elaboración de Plans de Seguridade e Saúde dende a orixe, específicos para cada obra.

O noso persoal acredita experiencia tanto en tarefas de oficina como a pé de obra. En oficina, sendo responsables da redacción de Estudos e Estudos Básicos de Seguridade e Saúde en fase de redacción de proxecto, experiencia crucial para evitar desviacións durante a execución. A pé de obra, adaptando o Plan de Seguridade e Saúde á realidade da obra, exercendo como recursos preventivos, supervisando in situ tallos con riscos especiais para os traballadores, coordinando a adopción de medidas de prevención e protección fronte a riscos, designando cargos e responsabilidades en materia de seguridade e saúde entre os traballadores, asignando os equipos de protección individual e colectiva pertinentes para cada tallo, levando ao día a documentación de obra imputable en materia de seguridade e saúde…

Ademais, Hume Ingeniería ofrece a posibilidade de supervisar exhaustivamente un Plan de Seguridade e Saúde xa existente, reportando á conclusión da análise un completo informe no que se sinale a adaptación do Plan en consonancia co proxecto de construción:

  • Análise e identificación de riscos laborais
  • Avaliación de riscos laborais
  • Medidas preventivas
  • Documentación gráfica e planos
  • Prego de Condicións
  • Presuposto e valoración económica
Contactar Agora

Hume Ingeniería ofréceche sempre un presuposto GRATUÍTO e SEN COMPROMISO

Confía en Hume Ingeniería para plasmar unha solución adaptada ao teu contexto
Contactar Agora

Últimos artigos do blog

  • zanja drenaje perimetral humedad capilaridad

Drenaje y humedad por capilaridad

25/05/2017|0 Comments

El drenaje perimetral es una de las actuaciones más comunes a la hora de combatir la humedad por capilaridad y, en realidad, aun siendo habitual no es una medida efectiva al 100%.

En pocas palabras, una […]

  • solución humedades galicia

Vivamos como galegos, pero mellor sen humidade na casa

17/05/2017|1 Comment

Galicia, fermosas terras, de costa verdecente e prácido luar. Clima húmido e xentes hospitalarias. Din de nós que non sabemos se subimos ou baixamos. Din que calquera peregrino do Camiño é ben acollido no noso fogar. […]

  • humedad orense capilaridad termografía

Soluciones a la humedad por capilaridad en rehabilitación

10/05/2017|0 Comments

La humedad por capilaridad es un problema de difícil solución en obras de reforma. Normalmente resulta mucho más económico anticiparse al problema y prevenir su aparición durante la fase de construcción. Desgraciadamente, a menudo nos […]

  • empresa barata solucion humedad

Cómo acabar con la humedad y gastar poco

25/04/2017|0 Comments

Un problema de humedad, por grave que sea, siempre puede tener una solución buena y duradera. En realidad, la mayoría de los problemas de humedad tienen más de una solución, y sin embargo, es bastante […]