• Tramitación Licencias Apertura

Tramitación de licenzas de apertura

En Hume Ingeniería encargámonos integramente da tramitación de licenzas de apertura, para calquera tipo de negocio. A licenza ou comunicación de actividade ou de apertura é o documento que acredita que o local conta coas condicións de habitabilidade e uso adecuadas para acoller a actividade económica á que se lle destina, sen causar molestias a terceiros.

Dependendo do tipo de negocio que vaias montar, poden chegar a esixirche no concello un proxecto técnico bastante completo, que lles permita emitir os correspondentes informes municipais. Existe unha gran variedade de informes, dependendo das características e dimensión do negocio (informes urbanísticos, industriais, sanitarios, ambientais ou xurídicos). Nesta documentación será necesario incorporar o visado do colexio profesional, polo que o proxecto debe asinalo necesariamente un técnico competente que estea colexiado.

O proxecto debe considerar todas as características do establecemento e da actividade a desenvolver: planos de situación e distribución, dimensións, reformas a realizar, instalacións e cumprimento das normativas aplicables.

En Hume Ingeniería facémonos cargo de todas as xestións cos organismos competentes en cada materia, ata lograr a obtención dos permisos pertinentes: licenzas de obras, medidas de insonorización e impacto acústico, medidas hixiénicas e de salubridade, plans contra incendios, plans de prevención de riscos, etc.

Contactar Agora

Hume Ingeniería ofréceche sempre un presuposto GRATUÍTO e SEN COMPROMISO

Confía en Hume Ingeniería para plasmar unha solución adaptada ao teu contexto
Contactar Agora

Últimos artigos do blog