• Humedad por Capilaridad 1. Hume Ingeniería
  • Humedad por Capilaridad 2. Hume Ingeniería
  • Humedad por Capilaridad 3. Hume Ingeniería
  • Humedad por Capilaridad 5. Hume Ingeniería
  • Humedad por Capilaridad 6. Hume Ingeniería
  • Humedad por Capilaridad 7. Hume Ingeniería

Humidade por Capilaridade

A HUMIDADE POR CAPILARIDADE ten a súa orixe na auga do terreo e é característica de muros e tabiques en sotos e plantas baixas.

Esta humidade sobe dende o chan polos tabiques arrastrando os sales do terreo. A auga escala polos poros dos materiais de construción, que ao estar en contacto co terreo, funcionan como tubos capilares que absorben a auga.

A humidade remonta por estes poros ata alturas que dependerán do tamaño dos capilares, da súa estrutura, da presión atmosférica e do potencial eléctrico do muro fronte á auga.

Os típicos síntomas de humidade por capilaridade adoitan ser burbullas na pintura, desconchóns nas paredes, aparición de eflorescencias (manchas provocadas pola salitre) podendo mesmo desprenderse a pintura, xeso e demais capas aplicadas sobre a parede.

¿Cómo sacar a humidade? ¿Ten vostede coñecementos na materia?

En Hume Ingeniería fuximos de tecnicismos e explicamos o problema ao cidadán de a pé.

Vostede comprenderá cada matiz e saberá adoptar a solución máis conveniente.

Qué inclúe este servizo

Solicite un diagnóstico do seu problema de humidade por só 50 €

Un enxeñeiro habilitado polo seu Colexio Profesional informaralle de tódalas súas opcións para acabar coa humidade
Qué inclúe este servizo

Últimos artigos do noso blog