• Humedad por Condensación 1. Hume Ingeniería
  • Humedad por Condensación 2. Hume Ingeniería
  • Humedad por Condensación 3. Hume Ingeniería
  • Humedad por Condensación 6. Hume Ingeniería
  • Humedad por Condensación 4. Hume Ingeniería
  • Humedad por Condensación 5. Hume Ingeniería
  • Humedad por Condensación 7. Hume Ingeniería

Humidade por Condensación

A HUMIDADE POR CONDENSACIÓN ten a súa orixe no vapor de auga contido no aire.

Cando a diferenza de temperaturas entre o interior e o exterior dunha vivenda é moi pronunciada, o vapor de auga condensa (pasa do seu estado gasoso a estado líquido), naquelas superficies que están máis frías con respecto ás contiguas. É o que se coñece como punto de orballo.

As evidencias máis apreciables adoitan ser a aparición de mofo en paredes e armarios, as zonas de difícil ventilación e as ventás chorrean auga, as paredes súan, dificultade para quentar a casa… e en xeral, unha atmosfera cargada de humidade e irrespirable que resulta nociva para a saúde.

¿Cómo quitar a humidade? ¿Ten vostede coñecementos na materia?

En Hume Ingeniería fuximos de tecnicismos e explicamos o problema ao cidadán de a pé.

Vostede comprenderá cada matiz e saberá adoptar a solución máis conveniente.

Qué inclúe este servizo

Solicite un diagnóstico do seu problema de humidade por só 50 €

Un enxeñeiro habilitado polo seu Colexio Profesional informaralle de tódalas súas opcións para acabar coa humidade
Qué inclúe este servizo

Últimos artigos do noso blog