• Humedad en fachadas. Hume Ingeniería
  • Humedad por filtración en fachadas 2
  • Humedad por filtración en fachadas 3
  • Humedad por filtración en fachadas 4
  • Humedad por filtración en fachadas 5

Humidade por Filtración en Fachadas

A HUMIDADE POR FILTRACIÓN EN FACHADAS ten a súa orixe na auga da chuvia.

En caso de que a fachada da nosa vivenda posúa unha impermeabilización deficiente ou inexistente, cada episodio de chuvias supón unha ameaza para a entrada de humidade no noso fogar. A auga ten un comportamento moi caprichoso, e pode ocorrer que estea a entrar por un punto no exterior da fachada e xurdir na cara interior noutro punto que, en teoría, non se corresponde.

No caso máis favorable, a filtración de auga pola fachada pode producirse a través dun ou varios focos concretos. Este sería o caso de gretas en fachada, deficiente selado nos perímetros da carpintaría, xuntas abertas, albardillas e impostas con remates mal executados, etc. En todos estes casos a orixe da humidade está localizada.

No caso máis desfavorable, pode que toda a fachada se encontre desprotexida e supoña en si mesma unha vía de acceso á humidade.

¿Cómo solucionar a humidade? ¿Ten vostede coñecementos na materia?

En Hume Ingeniería fuximos de tecnicismos e explicamos o problema ao cidadán de a pé.

Vostede comprenderá cada matiz e saberá adoptar a solución máis conveniente.

Qué inclúe este servizo

Solicite un diagnóstico do seu problema de humidade por só 50 €

Un enxeñeiro habilitado polo seu Colexio Profesional informaralle de tódalas súas opcións para acabar coa humidade
Qué inclúe este servizo

Últimos artigos do noso blog