• Humedad en muros y suelos. Hume Ingeniería
  • Humedad por filtración en muros y suelos 2
  • Humedad por filtración en muros y suelos 3
  • Humedad por filtración en muros y suelos 4
  • Humedad por Filtración 6. Hume Ingeniería

Humidade por Filtración en Muros e Chans

A HUMIDADE POR FILTRACIÓN EN MUROS E CHANS ten a súa orixe na auga do terreo e prodúcese por contacto directo.

Se temos un muro con terras ao outro lado, a auga destas terras exerce unha presión sobre o muro e pode acabar filtrando ata deixarse ver no noso lado da parede. Isto é porque os muros que están total ou parcialmente soterrados se ven sometidos ao empuxe directo da auga contida no seu extradorso, que acaba traspasando as posibles impermeabilizacións ata aflorar na cara interior.

Ademais, ao tratarse de humidades que se dan en plantas baixas, próximas ao terreo, adoitan ir acompañadas de humidades por capilaridade: a auga que penetrou no muro por efecto da filtración lateral (contacto directo co terreo), unha vez que está dentro do muro, tende a ascender pola parede a cotas superiores con respecto ao terreo exterior.

Esta humidade é característica de estanzas enterradas, como baixos, sotos, garaxes, adegas, etc.

¿Cómo tratar a humidade? ¿Ten vostede coñecementos na materia?

En Hume Ingeniería fuximos de tecnicismos e explicamos o problema ao cidadán de a pé.

Vostede comprenderá cada matiz e saberá adoptar a solución máis conveniente.

Qué inclúe este servizo

Solicite un diagnóstico do seu problema de humidade por só 50 €

Un enxeñeiro habilitado polo seu Colexio Profesional informaralle de tódalas súas opcións para acabar coa humidade
Qué inclúe este servizo

Últimos artigos do noso blog