• Humedad por filtración en terrazas y tejados. Hume Ingeniería
  • Humedad por filtración en terrazas y tejados 2
  • Humedad por filtración en terrzas y tejados 3
  • Humedad por filtración en terrazas y tejados 4
  • Humedad por filtración en terrazas y tejados 5
  • Humedad por filtración en terrazas y tejados 6

Humidade por Filtración en Terrazas e Tellados

A HUMIDADE POR FILTRACIÓN EN TERRAZAS E TELLADOS ten a súa orixe na auga da chuvia. Neste caso, moitos son os puntos conflitivos que poden supoñer a vía de entrada á auga: aleiros, canlóns, canos, limas, puntos de ancoraxe, xuntas… mesmo a superficie completa podería deixar vía libre á humidade en caso de non estar correctamente impermeabilizada.

O resultado adoita ser sempre o mesmo: humidades no teito da planta inferior.

Nestes casos a reparación adoita ser complexa polas afeccións que leva consigo, así que á hora de decantarnos por unha solución deberiamos priorizar a súa durabilidade. Ao tratarse de elementos que construtivamente supoñen a cubrición da planta inferior, unha humidade adoita perturbar a nosa vida cotiá e, polo tanto, a reparación adquire carácter de urxencia. Precisamente por isto, normalmente non compensa solucionar só o foco puntual que dá problemas, porque nos expoñemos a ter que reparar cada inverno un foco puntual distinto. As solucións ao respecto soen implicar o levantamento da zona afectada e deixar libre de exposición á intemperie a zona cuberta, e para evitar vernos nesta situación indesexable cada pouco tempo, é preferible unha solución que ofreza moita fiabilidade malia o paso do tempo.

¿Cómo eliminar a humidade? ¿Ten vostede coñecementos na materia?

En Hume Ingeniería fuximos de tecnicismos e explicamos o problema ao cidadán de a pé.

Vostede comprenderá cada matiz e saberá adoptar a solución máis conveniente.

Qué inclúe este servizo

Solicite un diagnóstico do seu problema de humidade por só 50 €

Un enxeñeiro habilitado polo seu Colexio Profesional informaralle de tódalas súas opcións para acabar coa humidade
Qué inclúe este servizo

Últimos artigos do blog