• Humedad por Filtración 2. Hume Ingeniería
  • Humedad por Filtración 3. Hume Ingeniería
  • Humedad por Filtración 4. Hume Ingeniería
  • Humedad por Filtración 5. Hume Ingeniería
  • Humedad por Filtración 6. Hume Ingeniería

Humidade por Filtración

A HUMIDADE POR FILTRACIÓN ten a súa orixe na auga da chuvia e pode dar lugar a un abanico de problemas de natureza moi ampla. En todos eles, a entrada de auga prodúcese por transvase, traspasando a superficie pola que aflora a humidade (teitos, paredes, chans…), pero isto non quere dicir que o foco da filtración se atope exactamente ao outro lado da superficie afectada.

Na maioría dos casos, a auga presenta un comportamento moi caprichoso e percorre o seu propio caminiño dende a orixe da filtración ata o punto no que aflora a humidade. É por isto que para atallar o problema resulta imprescindible determinar con acerto a vía de entrada de auga.

Dependendo da cantidade de auga que filtre e da superficie a través da que se produza a devandita filtración, estaremos ante un dos seguintes casos:

¿Cómo evitar a humidade? ¿Ten vostede coñecementos na materia?

En Hume Ingeniería fuximos de tecnicismos e explicamos o problema ao cidadán de a pé.

Vostede comprenderá cada matiz e saberá adoptar a solución máis conveniente.

Qué inclúe este servizo

Solicite un diagnóstico do seu problema de humidade por só 50 €

Un enxeñeiro habilitado polo seu Colexio Profesional informaralle de tódalas súas opcións para acabar coa humidade
Qué inclúe este servizo

Últimos artigos do noso blog