• 1-termografia-fachada
  • 2-termografía-suelo-radiante
  • 3-termografía-forjados
  • 4-termografía-cubierta-filtraciones
  • 5-termografía-puentes-térmicos
  • 6-termografía-edificio

Termografía

En Hume Ingeniería somos especialistas na elaboración e interpretación de informes termográficos. A Termografía infravermella é unha técnica que permite coñecer a temperatura dunha superficie con precisión nos seus distintos puntos, sen ter que establecer ningún contacto con ela. Grazas á Física podemos converter as medicións da radiación infravermella en medicións de temperatura.

As principais aplicacións da termografía son: localización de fugas e humidades, detección de defectos de construción, inspección dos procedementos de secado, plans de reurbanización e garantía de calidade, restauración de edificios, detección de fugas de aire, detección de filtracións en tellados de cuberta plana, perdas de calefacción, de ventilación e aire acondicionado, protección contra incendios, prevención anticipada de balorecementos…

O ollo humano non é sensible á radiación infravermella emitida por un obxecto, pero as cámaras termográficas son capaces de medir esta enerxía cos seus sensores infravermellos. Isto permítenos medir a enerxía radiante emitida por obxectos e, por conseguinte, determinar a temperatura dunha superficie a distancia, en tempo real e sen contacto ningún. Polo tanto, mediante as cámaras termográficas, podemos determinar diferenzas de temperatura e así deducir defectos construtivos.

A Termografía pode proporcionar a información necesaria para evitar custosas reparacións. Ademais, para as construtoras ou aseguradoras as imaxes térmicas de anomalías constitúen probas irrefutables á hora de chegar a un acordo en caso de litixio e planificar as accións correspondentes de reparación.

Qué inclúe este servizo

Solicite un diagnóstico do seu problema de humidade por só 50 €

Un enxeñeiro habilitado polo seu Colexio Profesional informaralle de tódalas súas opcións para acabar coa humidade
Qué inclúe este servizo

Últimos artigos do noso blog

  • zanja drenaje perimetral humedad capilaridad

Drenaje y humedad por capilaridad

25/05/2017|0 Comments

El drenaje perimetral es una de las actuaciones más comunes a la hora de combatir la humedad por capilaridad y, en realidad, aun siendo habitual no es una medida efectiva al 100%.

En pocas palabras, una […]

  • solución humedades galicia

Vivamos como galegos, pero mellor sen humidade na casa

17/05/2017|1 Comment

Galicia, fermosas terras, de costa verdecente e prácido luar. Clima húmido e xentes hospitalarias. Din de nós que non sabemos se subimos ou baixamos. Din que calquera peregrino do Camiño é ben acollido no noso fogar. […]

  • humedad orense capilaridad termografía

Soluciones a la humedad por capilaridad en rehabilitación

10/05/2017|0 Comments

La humedad por capilaridad es un problema de difícil solución en obras de reforma. Normalmente resulta mucho más económico anticiparse al problema y prevenir su aparición durante la fase de construcción. Desgraciadamente, a menudo nos […]

  • empresa barata solucion humedad

Cómo acabar con la humedad y gastar poco

25/04/2017|0 Comments

Un problema de humedad, por grave que sea, siempre puede tener una solución buena y duradera. En realidad, la mayoría de los problemas de humedad tienen más de una solución, y sin embargo, es bastante […]