• Seguridad y salud

Seguridade e Saúde

Hume Ingeniería conta nas súas filas con Técnicos Superiores en Prevención de Riscos Laborais, coas especialidades de Seguridade no Traballo, Hixiene Industrial e Ergonomía e Psicosocioloxía Aplicada. Estes profesionais atópanse plenamente habilitados para a completa elaboración de Plans de Seguridade e Saúde dende a orixe, específicos para cada obra.

O noso persoal acredita experiencia tanto en tarefas de oficina como a pé de obra. En oficina, sendo responsables da redacción de Estudos e Estudos Básicos de Seguridade e Saúde en fase de redacción de proxecto, experiencia crucial para evitar desviacións durante a execución. A pé de obra, adaptando o Plan de Seguridade e Saúde á realidade da obra, exercendo como recursos preventivos, supervisando in situ tallos con riscos especiais para os traballadores, coordinando a adopción de medidas de prevención e protección fronte a riscos, designando cargos e responsabilidades en materia de seguridade e saúde entre os traballadores, asignando os equipos de protección individual e colectiva pertinentes para cada tallo, levando ao día a documentación de obra imputable en materia de seguridade e saúde…

Ademais, Hume Ingeniería ofrece a posibilidade de supervisar exhaustivamente un Plan de Seguridade e Saúde xa existente, reportando á conclusión da análise un completo informe no que se sinale a adaptación do Plan en consonancia co proxecto de construción:

  • Análise e identificación de riscos laborais
  • Avaliación de riscos laborais
  • Medidas preventivas
  • Documentación gráfica e planos
  • Prego de Condicións
  • Presuposto e valoración económica
Contactar Agora

Hume Ingeniería ofréceche sempre un presuposto GRATUÍTO e SEN COMPROMISO

Confía en Hume Ingeniería para plasmar unha solución adaptada ao teu contexto
Contactar Agora

Últimos artigos do blog

  • informe pericial humedades

Informe técnico pericial de humedad

15/11/2019|0 Comentarios

Humedades en casa que vuelven una y otra vez. Las paredes, el techo, el
armario, la ventana… Todos los inviernos intentas ponerle remedio, pero el
problema sigue ahí. Has probado ya de todo, pero no sabes qué […]

  • humedad agua techo columna

Humedad en el techo del garaje

04/11/2019|0 Comentarios

Garajes, parkings, trasteros… son estancias que habitualmente se edifican en planta sótano, soterradas respecto a la rasante exterior de la calle. Estas construcciones están especialmente expuestas a posibles humedades ya que, cuando no hay una […]

  • empresa humedades calidad

Hume Ingeniería empresa de humedades certificada en calidad ISO 9001

15/10/2019|0 Comentarios

Hume Ingeniería es una empresa de Galicia especializada en solucionar problemas de humedades en viviendas. A lo largo de nuestro recorrido empresarial, la apuesta inicial por un servicio de calidad con clara orientación al cliente […]

  • hume ingeniería galicia

La economía social y Hume Ingeniería peregrinan el Camino de Santiago

07/10/2019|0 Comentarios

Hume Ingeniería participó el pasado lunes 30 de septiembre en un nuevo proyecto de economía social, integrado en la red de peregrinaje del Camino de Santiago. El tramo entre Padrón y Santiago de Compostela, correspondiente […]