• Humedad por Capilaridad 1. Hume Ingeniería
  • Humedad por Capilaridad 2. Hume Ingeniería
  • Humedad por Capilaridad 3. Hume Ingeniería
  • Humedad por Capilaridad 5. Hume Ingeniería
  • Humedad por Capilaridad 6. Hume Ingeniería
  • Humedad por Capilaridad 7. Hume Ingeniería

Humidade por Capilaridade

A HUMIDADE POR CAPILARIDADE ten a súa orixe na auga do terreo e é característica de muros e tabiques en sotos e plantas baixas.

Esta humidade sobe dende o chan polos tabiques arrastrando os sales do terreo. A auga escala polos poros dos materiais de construción, que ao estar en contacto co terreo, funcionan como tubos capilares que absorben a auga.

A humidade remonta por estes poros ata alturas que dependerán do tamaño dos capilares, da súa estrutura, da presión atmosférica e do potencial eléctrico do muro fronte á auga.

Os típicos síntomas de humidade por capilaridade adoitan ser burbullas na pintura, desconchóns nas paredes, aparición de eflorescencias (manchas provocadas pola salitre) podendo mesmo desprenderse a pintura, xeso e demais capas aplicadas sobre a parede.

¿Cómo sacar a humidade? ¿Ten vostede coñecementos na materia?

En Hume Ingeniería fuximos de tecnicismos e explicamos o problema ao cidadán de a pé.

Vostede comprenderá cada matiz e saberá adoptar a solución máis conveniente.

Qué inclúe este servizo

Solicite un diagnóstico do seu problema de humidade por só 50 €

Un enxeñeiro habilitado polo seu Colexio Profesional informaralle de tódalas súas opcións para acabar coa humidade
Qué inclúe este servizo

Últimos artigos do noso blog

  • humedad capilar

Humedad por capilaridad en forjado sanitario

18/01/2019|0 Comentarios

¿Qué es el forjado sanitario?

El forjado sanitario es la estructura que soporta el peso de la edificación aislándola del terreno sobre el que se asienta. Para ello, se ejecuta alcanzando una leve altura respecto al terreno, de modo que […]

  • humedad piedra

Humedad en muros tradicionales de mampostería

26/12/2018|0 Comentarios

La humedad en muros de piedra tradicionales es una de las patologías constructivas más difíciles de combatir. A menudo, la antigüedad de estas construcciones, su espesor, el relleno interior de las cámaras y su tipología […]

  • aislamiento humedad antihumedad

Ventilación y ocultación: las «no soluciones» frente a la humedad

06/07/2017|0 Comentarios

Las soluciones a la humedad capilar son muchas y muy variadas. Hace unas semanas os introducíamos a las soluciones más empleadas frente a esta humedad y, desde entonces, hemos insistido en que la mejor solución […]

  • humedad.por.capilaridad.1

Soluciones electrofísicas a la humedad capilar

20/06/2017|0 Comentarios

Acabar con las humedades por capilaridad es posible y, de hecho, es un objetivo que puede lograrse de distintas formas. Dentro del campo de rehabilitación de viviendas existen muchas soluciones posibles, y como nos hemos […]