• Humedad en fachadas. Hume Ingeniería
  • Humedad por filtración en fachadas 2
  • Humedad por filtración en fachadas 3
  • Humedad por filtración en fachadas 4
  • Humedad por filtración en fachadas 5

Humidade por Filtración en Fachadas

A HUMIDADE POR FILTRACIÓN EN FACHADAS ten a súa orixe na auga da chuvia.

En caso de que a fachada da nosa vivenda posúa unha impermeabilización deficiente ou inexistente, cada episodio de chuvias supón unha ameaza para a entrada de humidade no noso fogar. A auga ten un comportamento moi caprichoso, e pode ocorrer que estea a entrar por un punto no exterior da fachada e xurdir na cara interior noutro punto que, en teoría, non se corresponde.

No caso máis favorable, a filtración de auga pola fachada pode producirse a través dun ou varios focos concretos. Este sería o caso de gretas en fachada, deficiente selado nos perímetros da carpintaría, xuntas abertas, albardillas e impostas con remates mal executados, etc. En todos estes casos a orixe da humidade está localizada.

No caso máis desfavorable, pode que toda a fachada se encontre desprotexida e supoña en si mesma unha vía de acceso á humidade.

¿Cómo solucionar a humidade? ¿Ten vostede coñecementos na materia?

En Hume Ingeniería fuximos de tecnicismos e explicamos o problema ao cidadán de a pé.

Vostede comprenderá cada matiz e saberá adoptar a solución máis conveniente.

Qué inclúe este servizo

Solicite un diagnóstico do seu problema de humidade por só 50 €

Un enxeñeiro habilitado polo seu Colexio Profesional informaralle de tódalas súas opcións para acabar coa humidade
Qué inclúe este servizo

Últimos artigos do noso blog

  • informe pericial humedades

Informe técnico pericial de humedad

15/11/2019|0 Comentarios

Humedades en casa que vuelven una y otra vez. Las paredes, el techo, el
armario, la ventana… Todos los inviernos intentas ponerle remedio, pero el
problema sigue ahí. Has probado ya de todo, pero no sabes qué […]

  • humedad agua techo columna

Humedad en el techo del garaje

04/11/2019|0 Comentarios

Garajes, parkings, trasteros… son estancias que habitualmente se edifican en planta sótano, soterradas respecto a la rasante exterior de la calle. Estas construcciones están especialmente expuestas a posibles humedades ya que, cuando no hay una […]

  • empresa humedades calidad

Hume Ingeniería empresa de humedades certificada en calidad ISO 9001

15/10/2019|0 Comentarios

Hume Ingeniería es una empresa de Galicia especializada en solucionar problemas de humedades en viviendas. A lo largo de nuestro recorrido empresarial, la apuesta inicial por un servicio de calidad con clara orientación al cliente […]

  • hume ingeniería galicia

La economía social y Hume Ingeniería peregrinan el Camino de Santiago

07/10/2019|0 Comentarios

Hume Ingeniería participó el pasado lunes 30 de septiembre en un nuevo proyecto de economía social, integrado en la red de peregrinaje del Camino de Santiago. El tramo entre Padrón y Santiago de Compostela, correspondiente […]