• 1-termografia-fachada
  • 2-termografía-suelo-radiante
  • 3-termografía-forjados
  • 4-termografía-cubierta-filtraciones
  • 5-termografía-puentes-térmicos
  • 6-termografía-edificio

Termografía

En Hume Ingeniería somos especialistas na elaboración e interpretación de informes termográficos. A Termografía infravermella é unha técnica que permite coñecer a temperatura dunha superficie con precisión nos seus distintos puntos, sen ter que establecer ningún contacto con ela. Grazas á Física podemos converter as medicións da radiación infravermella en medicións de temperatura.

As principais aplicacións da termografía son: localización de fugas e humidades, detección de defectos de construción, inspección dos procedementos de secado, plans de reurbanización e garantía de calidade, restauración de edificios, detección de fugas de aire, detección de filtracións en tellados de cuberta plana, perdas de calefacción, de ventilación e aire acondicionado, protección contra incendios, prevención anticipada de balorecementos…

O ollo humano non é sensible á radiación infravermella emitida por un obxecto, pero as cámaras termográficas son capaces de medir esta enerxía cos seus sensores infravermellos. Isto permítenos medir a enerxía radiante emitida por obxectos e, por conseguinte, determinar a temperatura dunha superficie a distancia, en tempo real e sen contacto ningún. Polo tanto, mediante as cámaras termográficas, podemos determinar diferenzas de temperatura e así deducir defectos construtivos.

A Termografía pode proporcionar a información necesaria para evitar custosas reparacións. Ademais, para as construtoras ou aseguradoras as imaxes térmicas de anomalías constitúen probas irrefutables á hora de chegar a un acordo en caso de litixio e planificar as accións correspondentes de reparación.

Qué inclúe este servizo

Solicite un diagnóstico do seu problema de humidade por só 50 €

Un enxeñeiro habilitado polo seu Colexio Profesional informaralle de tódalas súas opcións para acabar coa humidade
Qué inclúe este servizo

Últimos artigos do noso blog

  • informe pericial humedades

Informe técnico pericial de humedad

15/11/2019|0 Comentarios

Humedades en casa que vuelven una y otra vez. Las paredes, el techo, el
armario, la ventana… Todos los inviernos intentas ponerle remedio, pero el
problema sigue ahí. Has probado ya de todo, pero no sabes qué […]

  • humedad agua techo columna

Humedad en el techo del garaje

04/11/2019|0 Comentarios

Garajes, parkings, trasteros… son estancias que habitualmente se edifican en planta sótano, soterradas respecto a la rasante exterior de la calle. Estas construcciones están especialmente expuestas a posibles humedades ya que, cuando no hay una […]

  • empresa humedades calidad

Hume Ingeniería empresa de humedades certificada en calidad ISO 9001

15/10/2019|0 Comentarios

Hume Ingeniería es una empresa de Galicia especializada en solucionar problemas de humedades en viviendas. A lo largo de nuestro recorrido empresarial, la apuesta inicial por un servicio de calidad con clara orientación al cliente […]

  • hume ingeniería galicia

La economía social y Hume Ingeniería peregrinan el Camino de Santiago

07/10/2019|0 Comentarios

Hume Ingeniería participó el pasado lunes 30 de septiembre en un nuevo proyecto de economía social, integrado en la red de peregrinaje del Camino de Santiago. El tramo entre Padrón y Santiago de Compostela, correspondiente […]