Chamámoste á maior brevidade posible

Os datos persoais facilitados voluntariamente por vostede a través do presente formulario web trataranse por Hume Ingeniería, S.L como responsable do tratamento, coa finalidade de atender a súa solicitude, consulta, queixa o suxestión, así como para enviarlle información comercial acerca dos nosos servizos, sen que se produzan comunicacións ou cesións de datos e conservados durante os prazos necesarios para atender a súa solicitude. En calquera momento pode exercer os dereitos de acceso, rectificación ou supresión dos seus datos, así como outros dereitos vinculados a protección de datos, dirixíndose a hume@humeingenieria.es, así mesmo para obter información adicional ao respecto, poderá consultar a Política de Privacidade en www.humeingenieria.es